Вид с северного склона плато на северо-запад

вид с северного склона плато на северо-запад