Дерево во дворе

Улица Ленина

дерево во дворе, улица Ленина, село Межводное